ترمینال پیچی سایز 25 (RT/SU25(RTP25 رعد


تعداد در جعبه 50 عدد
تعداد در کارتن 500 عدد

ترمینال پیچی یکی از انواع اتصالات الکتریکی میباشد که به کمک آن می توان مطمئن تریناتصال را در کمترین فضا و به وسیله پیچ میسر نمود . با استفاده از ترمینال پیچی می توانیک سیم را به وسیله ی یک پیچ به فلز هادی ، رسانا و سیم دیگری متصل کرد.کاربرد اصلی ترمینال اتصال دو یا چند سیم به صورت موقتی اما در عین حال استاندارد ومحکم میباشد . در واقع ترمینال ها ابزار هایی هستند که برای ایجاد نظم و ایمنی بیشتر دراتصالات الکتریکی به کار می رود به این صورت که برای محکم کردن اتصالات باید ترمینالپیچی را بسته و برای شل کردن اتصالات باید ترمینال پیچی را باز کنیم . ترمینال ها جریانبرق را بدون گرم شدن عبور داده و از بروز اتفاقاتی مانند برق گرفتگی، آتش سوزی و…جلوگیری می کند . قابل نصب بر روی ریل TH35ساخته شده از مواد عایقی پلی آمید در بدنه ترمینال به جهت دارا بودن خواص ارتقا یافته الکتریکی میباشدآسان بودن در بستن پیچ های ترمینال توسط پیچ گوشتیدهانه ورود کابل بسته میباشد به جهت جلوگیری از چند رشته شدن آناتصال کاملا مناسب بدون نیاز به آماده سازی خاصی جهت کابلمناسب برای کابل های تک رشته یا چند رشته با سطح مقطع های مختلف درپوش ها و پارتیشن های مشترک جهت انواع مختلفامکان نصب سریع ، آسان و مطمئن جمپر و قابلیت حذف اتصال آن در نقفطه دلخواهبا ترمینال های هادی حفاظتی برای سایزهای مختلف قابل استفاده میباشداستفاده از شماره های ترمینال در سایزهای مختلف و امکان نصب همزمان آنها به صورت ۱۰ تاییدارای گواهی از موسسات گواهی کننده معتبر میباشد